โครงสร้าง SEO report ที่สำคัญและมีจุดเด่นอะไรบ้าง ไปดูกันเลย

By | November 26, 2020

สำหรับโครงสร้าง ของการทำ seo ถ้าหากว่า ผู้ที่ รับทำ seo ได้ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างทั้งหมดกันมาบ้างแล้ว ก็จะรู้ว่า โครงสร้าง SEO report  ที่มีความสำคัญนั้นมีอะไรบ้าง เพราะ seo Report เป็นตัวอย่างของการรายงาน ที่มีทั้งตัวเลข และศัพท์ทางเทคนิคต่างๆ ในการวางโครงสร้าง จึงทำให้ค่อนข้างมีความสำคัญนั่นเอง และโครงสร้าง seo Report ที่สำคัญจะมีอะไรบ้าง ก็ไปดูกันเลย

1.Nice to know

ส่วนนี้คือ จำนวนของ index ที่ทาง Google ได้ทำการจัดเก็บ และ User engagement ส่วนนี้ค่อนข้างจะมีความสำคัญ เพราะมีผลโดยตรงกับ Organic Traffic ที่จะมีจำนวนเพิ่มขึ้น

2.Leading Indicators

ในส่วนนี้จะเป็นข้อมูลที่ นำไปใช้ support ข้อมูลที่อยู่ในส่วน Kpls เพื่อให้รู้ว่าทำไมผลลัพธ์ที่ได้ออกมาถึงเป็นแบบนี้ได้ เรียกได้ว่า ในส่วนนี้เป็นส่วนที่มีความสำคัญ ของการเติบโต Organic Traffic เลยล่ะ

3.Kpls

Kpls เป็นส่วนแรกที่จะ เป็นการแสดงให้เห็นถึงข้อมูล สำคัญทางด้าน Performance และ 2 เมทริคที่สำคัญที่สุดก็คือ Organic Traffic กับ Goals ในส่วนแรกจะถือว่าเป็นเป้าหมายหลักของการทำธุรกิจจริงๆ

4.Bonus section

Bonus section เป็นส่วนที่เพิ่มเติมมาจาก Standard Report หรืออาจจะเรียกว่าเป็นคำแนะนำก็ได้ ซึ่งส่วนนี้ก็จะเป็นการ นำเสนอ ไอเดียรูปแบบใหม่ และเป็นการเปิดโอกาส ให้ได้นำเสนอข้อมูล ที่มีความน่าสนใจทางด้านอื่นๆ ได้อีกด้วย

ในส่วนของ seo Report ที่มีความสำคัญทั้ง 4 แบบนี้ ถ้าหากว่าผู้ รับทำ seo ไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่อง โครงสร้างเหล่านี้เลย ก็จะทำให้การวางโครงสร้างนั้น เป็นไปได้ยากเลยทีเดียว ซึ่งการวางโครงสร้างจะต้องอาศัยความรู้ ในการทำโครงสร้าง seo Report ด้วย